Quách Ngọc Ngoan: “Tôi trở nên tốt đẹp hơn khi ở bên Phượng Chanel”

Trả lời câu hỏi, làm gì để vợ vững tin vào tình yêu của mình, Quách Ngọc Ngoan khẳng định: “Bằng chính cuộc đời mình mỗi ngày. Tôi trở nên tốt đẹp hơn khi ở bên cô ấy. Vậy là câu trả lời tốt nhất rồi”.
Mới nhất