Quá trình phát triển của Kangaroo con trong túi mẹ

Đoạn video ghi lại quá trình phát triển dài 5 tháng của một chú kangaroo con trong chiếc túi "bí mật" của mẹ.
Mới nhất