Quá trình chọc hút noãn tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (Hà Nội).

Quá trình chọc hút noãn tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (Hà Nội). Sự chuyên nghiệp, cẩn trọng, giàu kinh nghiệm của bác sĩ thực hiện sẽ giúp quá trình chọc hút noãn diễn ra nhanh, ít tổn thương cho người bệnh và "lấy" được nhiều noãn nhất. (đọc thêm)