Qua ngã tư không giảm tốc độ, xe tải bị lật nghiêng do phanh gấp để tránh xe khác sang đường

Qua ngã tư không giảm tốc độ, xe tải bị lật nghiêng do phanh gấp để tránh xe khác sang đường
Mới nhất