Quả cầu phát sáng khổng lồ bay qua trời Nhật Bản

Một quầng sáng đặc biệt hay là một ngôi sao băng lớn rực rỡ đã xuất hiện vào rạng sáng ngày Chủ nhật ở miền tây Nhật Bản,