Priyanka Chopra và Nick Jonas xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes mới đây

Priyanka Chopra và Nick Jonas xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes mới đây (đọc thêm)