Phương pháp tạo ra cơ quan người từ lợn.

Ý tưởng này, trong tương lai, hứa hẹn sẽ giúp giải quyết tình trạng khan hiếm cơ quan thay thế cho con người, vốn đang rất "nóng" trên toàn cầu.