Phương Dung mở màn phần thi tài năng bằng điệu múa dân tộc “Bèo dạt mây trôi”

Phương Dung mở màn phần thi tài năng bằng điệu múa dân tộc “Bèo dạt mây trôi” (đọc thêm)