Phú Yên: Nông dân phá mía để trồng sắn

video kèm tin (đọc thêm)