Phú Yên: Niềm mơ ước có được một ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con 10 năm sống trong bệnh tật

video kèm tin (đọc thêm)