Phú Yên: Người dân “đứt ruột” nhổ hàng ngàn chậu hoa Tết vì nghi giống kém chất lượng

video kèm bài Phú Yên: Người dân “đứt ruột” nhổ hàng ngàn chậu hoa Tết vì nghi giống kém chất lượng (đọc thêm)