Phú Yên: Ngày càng nhiều người dân nông thôn tham gia BHXH tự nguyện

(Dân trí) – Với nhiều chính sách mới về mức đóng, mức hưởng và điều chỉnh linh hoạt khác, Bảo hiểm xã hội tự nguyện đang ngày càng giúp người dân tiếp cận, đặc biệt là người dân nông thôn. (đọc thêm)