Phú Yên: Nắng nóng kéo dài, nhiều cánh đồng mía chết khô ngoài ruộng

(Dân trí) – Từ cuối năm 2018 đến nay, huyện miền núi Sơn Hòa ở tỉnh Phú Yên không có mưa. Khan hiếm nguồn nước tưới cộng với nắng nóng kéo dài khiến nhiều cánh đồng mía khô héo, chết khô trên đồng ruộng. Việc mía chết khô làm năng suất giảm từ 30-40%. (đọc thêm)