Phú Yên: Gần 500 khẩu súng tự chế được giao nộp

video kèm tin
Mới nhất