Phú Yên: Đề xuất mở rộng phạm vi miễn giảm 100% phí qua Trạm thu phí Bàn Thạch

video kèm tin (đọc thêm)