Phụ huynh Vĩnh Phúc chặn bắt xe chở rau củ thối rữa vào trường tiểu học

Phụ huynh Vĩnh Phúc chặn bắt xe chở rau củ thối rữa vào trường tiểu học (đọc thêm)