Phụ huynh “tố” bữa ăn bán trú 13 nghìn của trường tiểu học 13 quá đạm bạc

Clip phụ huynh "tố" suất ăn quá đạm bạc lan truyền trên mạng xã hội (đọc thêm)