Phụ huynh mong cộng động tha thứ cho “cô giáo” đánh học sinh

Chị Võ Ngọc Thu hy vọng cộng đồng có cái nhìn cảm thông và tha thứ cho hành vi của cô Phan Trần Linh Thu. (đọc thêm)