Phụ huynh hoang mang trước thông tin Trường quốc tế GWIS là “trường ma”

video kèm tin (đọc thêm)