Phóng với “tốc độ bàn thờ”, thanh niên lao xe máy vào nhà ven đường

Thanh niên điều khiển xe máy tốc độ nhanh dường như đã không làm chủ được tốc độ khi vào cua nên lao thẳng vào nhà ven đường. (đọc thêm)