Phóng viên “bị” 2 fan nữ xinh đẹp “cưỡng hôn” khi đang đưa tin về World Cup

Phóng viên “bị” 2 fan nữ xinh đẹp “cưỡng hôn” khi đang đưa tin về World Cup (đọc thêm)