Phong tỏa con hẻm ở trung tâm Sài Gòn

Hai con hẻm ở trung tâm TPHCM bị phong tỏa từ ngày 27 tết.
Mới nhất