Phòng học tạm bợ ở điểm trường A Lao

Tựa mình bên dãy núi Lơ Pang là điểm trường “vùng khó” làng A Lao. Vì thiếu phòng nên hàng chục học sinh phải học trong nhà tạm dựng bằng tôn, không quạt, không ánh sáng
Mới nhất