Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Bảo vệ tính mạng người dân là số 1

Kiểm tra công tác ứng phó bão số 6 tại Bình Định, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu sơ tán triệt để, thậm chí cưỡng chế nếu người dân không chịu di dời nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, cũng như tài sản cho người dân. (đọc thêm)