Phó Thủ tướng trả lời về sự kiện Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chia sẻ về vai trò, vị thế của Việt Nam khi trúng cử vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (video: Hữu Nghị) (đọc thêm)