Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thị sát metro TPHCM

Phó Thủ tướng thị sát tuyến metro đầu tiên của TPHCM (đọc thêm)