Phố Hàng Mã thưa thớt lạ lùng đúng đêm Halloween

Phố Hàng Mã thưa thớt lạ lùng đúng đêm Halloween (đọc thêm)