Phó chủ tịch UBND xã Hợp Kim trả lời về việc tháo dỡ tài sản của người dân

Phó chủ tịch UBND xã Hợp Kim trả lời về việc tháo dỡ tài sản của người dân (đọc thêm)