Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan nói về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung cho người dân khu 4,3ha

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan nói về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung cho người dân khu 4,3ha (đọc thêm)