Phát triển công nghệ để "xóa mù" tri thức cho người mù

Công nghệ là ánh sáng cho tương lai của người mù. Người mù học được công nghệ và trở thành người sáng công nghệ, có thể tiếp cận được kho tri thức không giới hạn để học tập, làm việc và làm chủ cuộc sống. (nguồn video: Thư viện Sách nói) (đọc thêm)