Phát khẩu trang miễn phí cho các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi.

Phát khẩu trang miễn phí cho các em học sinh Tiểu học Nguyễn Trãi (TP Vinh, Nghệ An). (đọc thêm)