Phát hiện nguyên con cá rô phi trong bụng

Không rõ bằng cách nào cả con cá rô phi "chui tọt" được vào bụng người đàn ông Trung Quốc (đọc thêm)