Phát hiện công trình cổ đại còn lớn hơn kim tự tháp Ai Cập

Công trình cổ đại vừa được phát hiện có kích thước cỡ lớn, còn lớn hơn cả kim tự tháp Giza (Ai Cập).
Mới nhất