Phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 tại Paris

Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí Phạm Huy Hoàn phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 tại Paris, Pháp, tháng 3/2019