Phản ứng khó tin của nhà sư khi rắn hổ chúa cỡ "khủng" lao về phía mình

Khi nhìn thấy con rắn hổ chúa kích thước "khủng" bất ngờ lao về phía mình, nhà sư đã có phản ứng khiến nhiều người phải kinh ngạc.