Phản ứng của bé lần đầu tiên nhìn rõ mẹ

Em bé nhược thị nhoẻn miệng cười khi lần đầu nhìn rõ mẹ qua kính.
Mới nhất