Phần thí Vượt chướng ngại vật làm khó cả 4 thí sinh Olympia tuần này

3 thí sinh trả lời sai và thí sinh còn lại dù còn tới 3 cơ hội trả lời nhưng đều không giải được ô chữ từ khoá Vượt chướng ngại vật của Đường lên đỉnh Olympia tuần này. (đọc thêm)