video cùng chuyên mục

Phần thi Về đích rất hay và cảm xúc của Quang Huy

Quang Huy quyết định chọn gói câu hỏi 20-20-30 điểm. Huy rất tự tin trả lời đúng hai câu hỏi thuộc lĩnh vực Lịch sử và Địa lý. Ở câu hỏi cuối cùng, Huy chọn sử dụng Ngôi sao hi vọng.