video cùng chuyên mục

Phần thi Về đích của Ngô Phương Nam

Phương Nam chọn gói câu hỏi có giá trị 10, 10 và 20 điểm. Câu đầu tiên cậu ghi được điểm. Hai câu sau, cậu không trả lời chính xác. Phương Nam về chỗ với 200 điểm.