video cùng chuyên mục

Phấn khích với điệu nhảy “nện gót giày”

Một nhóm các thiếu niên người Anh cùng yêu thích điệu nhảy clacket (tap-dancing) đã thành lập nên nhóm nhảy Tap Attack. Vũ điệu “nện gót giày” của họ thực sự chuyên nghiệp và gây phấn khích cho người xem.