Về trang chủ

Phấn khích với điệu nhảy “nện gót giày”

Một nhóm các thiếu niên người Anh cùng yêu thích điệu nhảy clacket (tap-dancing) đã thành lập nên nhóm nhảy Tap Attack. Vũ điệu “nện gót giày” của họ thực sự chuyên nghiệp và gây phấn khích cho người xem.
Dân trí
Đang xem
Phấn khích với điệu nhảy “nện gót giày”
02:23

Phấn khích với điệu nhảy “nện gót giày”

Mới nhất