Phạm Quốc Khánh giành HCV nam quyền, wushu

Phạm Quốc Khánh giành HCV nam quyền, wushu tại SEA Games 30. 10 năm trước, Quốc Khánh cũng giành HCV ở nội dung này tại SEA Games. (đọc thêm)