Phạm Phương Thảo cho rằng: "Khi tôi quyết liệt, hơi điên điên một chút thì lại được việc"

"Mọi thứ đều có 2 mặt. Khi tôi quyết liệt, hơi điên điên một chút thì lại được việc. Thói quen đó trở thành tố chất để thành công trong công việc nên tôi không thấy nó mang lại phiền phức gì cả. Đôi khi cái ngông bắt mình phải cố gắng hơn nhiều lần so với việc lượng sức mình từ đầu thì làm sẽ thuận lợi hơn", Phạm Phương Thảo nói.
Mới nhất