Phá hỏng thạch nhũ nghìn năm tuổi

Theo tờ South China Morning Post, tại một hang động nổi tiếng ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, một du khách nam cố tình đá vào khối thạch nhũ cao khoảng 50 cm nhiều lần cho tới khi đổ sụp xuống trước sự chứng kiến của nhiều người. Được biết, phải mất hàng nghìn năm tạo hóa mới tạo nên khối thạch nhũ này.
Mới nhất