Paddy Sun - "Sunflower" (Biểu diễn tại Hà Nội năm 2015)

Clip "Sunflower" được Paddy Sun đăng tải lên nền tảng chia sẻ video hồi năm 2009 đã tạo thành hiện tượng đối với cộng đồng mạng, trong đó có cộng đồng mạng Việt Nam.
Mới nhất