"Origin-STT" gỡ băng trực tiếp bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Sản phẩm dự thi Nhân tài Đất Việt gây ấn tượng với phần gỡ băng trực tiếp phiên họp chất vấn Quốc hội khóa XIV (đọc thêm)