Ông Trump thất vọng vì Trung Quốc không sớm công khai dịch bệnh

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông thất vọng với Trung Quốc vì sự thiếu hợp tác và chia sẻ thông tin sớm về dịch Covid-19 trong giai đoạn mới bùng phát.
Mới nhất