Ông Thông cho rằng việc ông Tuấn nhận nhà tình nghĩa "khủng" chỉ để báo cáo thành tích.

Tại buổi làm việc, ông Thái Văn Thông - Chủ tịch HCCB huyện Châu Thành cho biết việc cấp nhà nghĩa tình cho ông Tuấn là đúng quy định. Tuy nhiên, phần trả lời của ông Thông bất nhất với những gì HCCB huyện đã báo cáo trước đó và được đăng tải công khai trên báo chí. (đọc thêm)