Về trang chủ

Ông Nguyễn Phước Hưng - Chủ tịch UBND quận 2, trả lời các ý kiến của cử tri về Thủ Thiêm

Ông Nguyễn Phước Hưng - Chủ tịch UBND quận 2, trả lời các ý kiến của cử tri về Thủ Thiêm
Dân trí
Đang xem
Ông Nguyễn Phước Hưng - Chủ tịch UBND quận 2, trả lời các ý kiến của cử tri về Thủ Thiêm
04:22

Ông Nguyễn Phước Hưng - Chủ tịch UBND quận 2, trả lời các ý kiến của cử tri về Thủ Thiêm

Mới nhất