Ông Nguyễn Phước Hưng - Chủ tịch UBND quận 2, trả lời các ý kiến của cử tri về Thủ Thiêm

Ông Nguyễn Phước Hưng - Chủ tịch UBND quận 2, trả lời các ý kiến của cử tri về Thủ Thiêm
Mới nhất