Về trang chủ

Ông Nguyễn Đình Ngọ lo lắng trước nguy cơ sạt lở uy hiếp tận gia đình mình.

Sạt lở nghiêm trọng nhiều năm nhưng chưa có giải pháp cụ thể.
Dân trí
Đang xem
Ông Nguyễn Đình Ngọ lo lắng trước nguy cơ sạt lở uy hiếp tận gia đình mình.
01:19

Ông Nguyễn Đình Ngọ lo lắng trước nguy cơ sạt lở uy hiếp tận gia đình mình.

Mới nhất