Về trang chủ

Ông Nguyễn Đăng Trường, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế giải thích việc chấm thầu

Ông Nguyễn Đăng Trường, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế giải thích việc chấm thầu
Dân trí
Đang xem
Ông Nguyễn Đăng Trường, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế giải thích việc chấm thầu
11:32

Ông Nguyễn Đăng Trường, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế giải thích việc chấm thầu

Mới nhất